Najszybsza i najtańsza technologia naprawy dziur w drogach

Patcher HYDROG PA-5000 służy do remontów nawierzchni bitumicznych, poprzez wypełnianie i uszczelnianie ubytków kruszywem mineralnym i emulsją bitumiczną. Kruszywo podawane jest sprężonym powietrzem poprzez przewód do głowicy roboczej, w której jest otaczane emulsją bitumiczną. W zależności od wersji wykonania maszyna wyposażona jest w pojedynczy albo podwójny zbiornik na kruszywo.

Etapy naprawy nawierzchni

  • wyczyszczenie ubytku sprężonym powietrzem
  • spryskanie ubytku emulsją bitumiczną
  • wypełnienie ubytku grysem otoczonym emulsją bitumiczną
  • obsypanie suchym grysem naprawionej powierzchni

Warianty wykonania Patchera PA-5000

  • wysięgnik roboczy z tyłu pojazdu - sterowany przez osobnego operatora,
  • wysięgnik roboczy z przodu pojazdu - sterowany przez osobnego operatora,
  • wysięgnik roboczy z przodu pojazdu - sterowany przez kierowcę.
Dane techniczne: HYDROG PA-5000
Silnik spalinowy: diesel Perkins chłodzony cieczą, moc 44 KM
Zbiorniki na kruszywo: 1 szt. albo 2 szt. (zależy od wariantu wykonania)
o łącznej pojemności 5 m3
Możliwie zwiększenie pojemności o 1 m3
Podajniki ślimakowe: 1 szt. albo 2 szt. (zależy od wariantu wykonania)
z niezależną od siebie płynną regulacją wydajności
Zbiornik emulsji: 1500 litrów
Podgrzewanie emulsji: automatyczne bezobsługowe podgrzewanie emulsji
palnikiem na olej opałowy / napędowy
Pompa emulsji: z napędem hydraulicznym
Obieg cyrkulacji emulsji: przez wysięgnik roboczy
Wysięgnik roboczy: o zasięgu 5 metrów
Sterowanie: z ergonomicznego pulpitu sterującego umieszczonego
w kabinie pojazdu albo na wysięgniku roboczym
(zależy od wariantu wykonania)

Produkty powiązane