Odwodnienie drogi poprzez maszynowe ścięcie poboczy

Ścinarka poboczy HYDROG SP-1200 służy do frezowania poboczy dróg. Podstawowym celem stosowania tych maszyn jest przedłużenie trwałości nawierzchni drogi poprzez odprowadzenie wody z jezdni i tym samym zapobieżenie zniszczeniu nawierzchni przez zalegającą i zamarzającą wodę. Ścinanie maszynowe wykonuje się ze spadkiem poprzecznym w kierunku rowu, pozwala to na odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych poza korpus drogi.

Ścinarka HYDROG SP-1200 współpracuje z ciągnikiem rolniczym. Zestaw ścinający pobocza składa się z ciągnika ze ścinarką HYDROG SP-1200 pchającego pojazd odbierający ścięty materiał. Może to być np. wywrotka lub dodatkowy ciągnik z przyczepą. Frez ślimakowy ścinarki frezuje ziemię z pobocza i podaje ją na taśmociąg poprzez wirnik podający. Taśmociąg przemieszcza ją dalej, na skrzynię pojazdu przed ścinarką. Odległość wyrzutu regulowana jest klapą ograniczającą oraz prędkością taśmy.

Sterowanie urządzeniem odbywa się z kabiny. Obroty freza ślimakowego, wirnika ładującego urobek na taśmę, talerza profilującego i taśmociągu oraz regulację szerokości i głębokości frezowania - zapewnia hydraulika siłowa. Niezależny układ hydrauliczny ścinarki HYDROG napędzany jest z wałka odbioru mocy WOM ciągnika. Pompa hydrauliczna ciągnika wykorzystywana jest do hydrauliki liniowej – tzn. do siłowników zmiany szerokości ścinania i omijania przeszkód (drzewa, słupki), a także w celu przejścia głowicy ścinającej z pozycji transportowej do roboczej.

Wydajność ścinarki zależna m.in. od organizacji transportu urobku

Szerokość i głębokość pracy regulowana jest bezstopniowo – hydraulicznie. Wydajność pracy urządzenia zależna jest od wysokości pobocza, żądanej szerokości pracy, rodzaju ziemi, objętości skrzyń ładunkowych wywrotek lub przyczep ciągnikowych i mobilności ich podstawiania. Przestoje w pracy mogą być spowodowane na przykład wywozem ściętego materiału na znaczną odległość i zbyt małą ilością wywrotek tak więc warto zadbać o właściwą organizację transportu. W zależności od w/w parametrów wydajność pracy ścinarki wynosi do 1600 mb/h, zaś kubatura zebranej ziemi – do 100 m3/h.

Zabezpieczenia przeciążeniowe przy najechaniu na przeszkodę

Frez ścinający, wirnik podający oraz taśmociąg mają możliwość pracy na „lewych” obrotach (przeciwnych do roboczych) – w przypadku zablokowania przez duży kamień itp. Układ hydrauliczny ścinarki posiada zabezpieczenia przeciążeniowe – duże przeszkody w poboczu zatrzymują frez nie uszkadzając maszyny. Po ręcznym usunięciu przeszkody można powrócić do mechanicznego ścinania. Dzięki możliwości skrętu głowicy ścinającej w płaszczyźnie pobocza omijanie drzew nie wymaga zmiany toru jazdy zestawu. Głowica ścinająca unoszona jest do transportu hydraulicznie i blokowana.

Rodzaj i typ maszyny: Ścinarka poboczy SP-1200
Szerokość ścinania: maks. 1200 mm regulowana hydraulicznie (+ szerokość talerza profilującego)
Głębokość ścinania: maks. 120 mm regulowana hydraulicznie (zależy od rodzaju ścinanego materiału)
Spadek pobocza: regulowany hydraulicznie
Prędkość pracy: 200 ÷ 1600 m/h
Narzędzie ścinające: talerz profilujący i frez ślimakowy z wymiennymi nożami
Napęd podzespołów ścinarki: hydrauliczny z własnego niezależnego układu hydraulicznego napędzanego z wałka odbioru mocy WOM ciągnika
Wydajność: do 100 m3 / h
Transport urobku: taśmociągiem na skrzynię ładunkową przed ciągnikiem
Sterowanie pracą ścinarki: z pulpitu sterującego w kabinie nośnika
Masa ścinarki bez taśmociągu: ok. 2.600 kg (zależy od typu ciągnika i masy przeciwwagi)
Masa taśmociągu: ok. 650 kg (zależy od typu ciągnika)
Wyposażenie dodatkowe: szczotka walcowa zamiatająca nawierzchnię drogi za zestawem

Produkty powiązane