Profesjonalne maszyny do naprawy spękań i wykonywania połączeń

Mieszalniki mas zalewowych HYDROG MZ05 służą do transportu, mieszania, ujednoradniania za pomocą specjalnie wyprofilowanego mieszadła i precyzyjnego dozowania mas zalewowych, płynnego bitumu i podobnych substancji za pomocą lancy ręcznej. Maszyna obsługiwana jest przez jednego operatora.

Masa zalewowa w formie kostek ładowana jest do zbiornika maszyny, przez ergonomiczny i bezpieczny właz górny. W czasie podgrzewania masy, lanca ręczna z przewodem rozgrzewana jest wstępnie w komorze rozruchowej. Temperatura masy zalewowej jak i temperatura oleju termalnego w płaszczu grzewczym maszyny są precyzyjnie kontrolowane przez sterownik cyfrowy. Mieszadło masy napędzane jest hydraulicznie, jego prędkość jest płynnie regulowana. Rozgrzana i wymieszana masa zalewowa podawana jest pompą do lancy ręcznej - i dalej w szczelinę na drodze. Ilość masy wypływającej z lancy regulowana jest płynie zaworem. Lanca z przewodem ogrzewana jest za pomocą wbudowanego systemu elektrycznego. Maszyna może być wyposażona we wbudowany kompresor służący do czyszczenia szczelin sprężonym powietrzem.

Stosowane medium:

  • masy zalewowe w formie stałej (kostki),
  • masy zalewowe w formie płynnej,
  • asfalty – również modyfikowane polimerami,
  • biguma,
  • emulsje bitumiczne itp.

Podwozie - przyczepa

Dopuszczalna prędkość holowania to max. 80 km/h. Użytkownicy mają do wyboru podwozie jednooosiowe, lub 2-osiowe typu tandem, wraz z hamulcem najazdowym. Możliwy jest zaczep kulowy, albo ucho holownicze wg normy DIN. Maszyna posiada oświetlenie drogowe, robocze i ostrzegawcze.

Dane techniczne: Zalewarka szczelin i krawędzi Hydrog ZSK-300 i ZSK-500
Pojemność zbiornika masy: 300 litrów albo 500 litrów
Izolacja zbiornika i komory pompy: 50 mm, wełna min. o obniżonym współczynniku przenikalności cieplnej
Poszycie zbiornika: aluminium - stal
Napełnianie zbiornika: poprzez właz górny z bezpieczną pokrywą
Podgrzewanie masy: pośrednie – olej termalny
Ogrzewanie: palnik olejowo-elektryczny w zamkniętej obudowie
Sterowanie palnikiem: automatyczne – termostatem
Maksymalna temperatura grzania masy: 240 °C
Mieszanie masy: mieszadło pionowe z napędem hydraulicznym i płynnie regulowaną prędkością
Podawanie masy: pompa z napędem hydraulicznym
Zalewanie: lancą z zaworem wydajności przepływu
Silnik spalinowy: Yanmar diesel chłodzony cieczą 25 KM
Źródło sprężonego powietrza: sprężarka z rozłączalnym napędem + zbiorniki sprężonego powietrza
Konstrukcja samonośna: wyposażona w ramę do montażu np. na skrzyni samochodu ciężarowego lub na przyczepie.
Oświetlenie robocze + lampa błyskowa w wyposażeniu
Inne opcje wyposażenia: lanca gorącego powietrza do czyszczenia i wygrzewania szczeliny przed zalewaniem
system napędu jazdy przyczepy na placu budowy
system elektrycznego podgrzewania lancy i przewodu zasilany w wbudowanego generatora w maszynie
Wymiary [ l x b x h ] 2608x 1450 x 1750 mm
Masa własna: 1400 kg

Produkty powiązane