Szanowny kliencie,

Jako administrator danych przygotowaliśmy ogólnodostępną informację o celach, podstawie i okresie przetwarzania danych osobowych, oraz o nowych prawach przysługujących naszym klientom, których dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej nieobligatoryjnie zgody. Jednocześnie informujemy, że naczelnym przedmiotem naszej działalności jest produkcja doskonałej jakości maszyn, a przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą zminimalizowania ich ilości. Nie stosujemy czynności profilowania, ani nie przetwarzamy danych wrażliwych, jak również nie przekazujemy ich do państw trzecich. Jeśli, chciecie państwo dowiedzieć się więcej - zapraszamy do zapoznania się poniższą informacją.

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych w HYDROG wg RODO