Nawierzchnie dróg podlegają ogromnym obciążeniom. Dlatego tak ważne jest właściwe złączenie warstw asfaltowych. Jego brak prowadzi do niezależnej pracy warstw, co w konsekwencji osłabia konstrukcję drogi. Właściwie złączone pracują razem i skutecznie przenoszą obciążenia. Odpowiadają za to skrapiarki do emulsji bitumicznych (asfaltowych), które pomagają wykonać skropienia międzywarstwowe. Na co zwracać uwagę przy realizacji tego procesu?

Skrapiarka do emulsji bitumicznych – na czym polega skropienie międzywarstwowe?

Skrapiarka do emulsji bitumicznych służy do wykonywania natrysków emulsją asfaltową i jest używana w procesach budowy i naprawy dróg. Pozwala m.in. na wykonywanie skropienia międzywarstwowego, które jest konieczne do odpowiedniego połączenia wszystkich warstw nawierzchni asfaltowej. Skrapiarka nanosi emulsję na podbudowę, a następnie na każdą kolejną warstwę nawierzchni. Wykorzystuje się ją przy budowie dróg asfaltowych oraz betonowych.

Skropienia międzywarstwowe są kluczowe dla przyszłej wytrzymałości trwałości drogi. Dzięki nim poszczególne warstwy nawierzchni współpracują ze sobą. Badania i doświadczenie dowodzą, ze wykorzystanie skrapiarki do emulsji bitumicznych przy budowie nawierzchni znacząco zwiększa jej trwałość i odporność na uszkodzenia!

Skropienie międzywarstwowe – najważniejsze wymogi

Aby skropienie międzywarstwowe faktycznie przyczyniało się do poprawy trwałości i odporności drogi, należy mieć na uwadze pewne istotne czynniki. Jakie?

  • Pierwszym ważnym elementem jest jakość emulsji asfaltowej. Ta mieszanina asfaltu i wody z dodatkiem emulgatorów powinna mieć przede wszystkim odpowiednią zawartość asfaltu oraz określony tzw. indeks rozpadu. Ponadto nie powinny się w niej znajdować żadne zanieczyszczenia.
  • Kolejnym czynnikiem jest ilość skropienia. Powinna być ona dobierana na podstawie Wymagań Technicznych WT-2. Można tam znaleźć wytyczne dotyczące stosowania odpowiedniej ilości emulsji o zawartości asfaltu 60%, podane w kilogramach na metr kwadratowy. Korzystanie z innych specyfikacji technicznych może prowadzić do błędów i rozbieżności w obliczeniach.
  • Trzecią kluczową kwestią jest odpowiednie przygotowanie powierzchni przeznaczonej do skropienia oraz zadbanie o nią już po skropieniu. Zanim skrapiarka do emulsji bitumicznych rozpocznie pracę na danym fragmencie nawierzchni, należy się upewnić, że powierzchnia została starannie oczyszczona, w szczególności z takich elementów jak piasek, pył, liście, gałęzie itp. Po skropieniu należy natomiast zabezpieczyć nawierzchnię przed ponownym nanoszeniem zanieczyszczeń oraz jej ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym. Do uszkodzenia skropionej powierzchni dochodzi najczęściej na skutek ruchu technologicznego pojazdów budowy. Dlatego powszechnie stosuje się mleczko wapienne, które pomaga zapobiegać odrywaniu się skropienia od podłoża i osłabiać jego adhezję do kół pojazdów.

Skrapiarka emulsji bitumicznych Hydrog

Oczywiście bardzo ważna jest też jakość stosowanego sprzętu. Skrapiarka drogowa najnowszej generacji, od renomowanego producenta, zapewni precyzję dozowania i równomierność sprysku. Takie właśnie są skrapiarki emulsji HYDROG, które dodatkowo są niezawodne i sprawdzają się nawet w trudnych warunkach. Oferowany przez nasz sprzęt zapewnia też wysoki komfort pracy, przez co jest doceniany nawet przez najbardziej wymagających użytkowników.

Skropienia międzywarstwowe – tych błędów unikaj przy pracy ze skrapiarką!

Pozornie skrapiarka do emulsji bitumicznych nie jest sprzętem trudnym w wykorzystaniu. Zdarza się jednak, że przy wykonywaniu skropień międzywarstwowych popełniane są błędy, które negatywnie odbijają się na trwałości nawierzchni drogowej. Warto mieć na uwadze te występujące najczęściej, aby móc ich uniknąć. Jakie to błędy?

  1. Skrapianie warstw niezwiązanych emulsją szybkorozpadową. Prowadzi to do niemal natychmiastowego rozpadu emulsji na warstwie z kruszywa i uniemożliwia jej wchłanianie. Wówczas zdecydowanie łatwiej jest uszkodzić skropienie przy ruchu technologicznym.
  2. Zabrudzenie powierzchni tuż przed lub po wykonaniu skropienia. Prowadzi to do ograniczenia powierzchni kontaktu pomiędzy skropieniem a łączonymi warstwami i do osłabienia połączenia międzywarstwowego.
  3. Przedwczesne układanie kolejnych warstw nawierzchni. Może to sprawić, że pomiędzy nimi zostanie uwięziona woda stwarzająca ryzyko osłabienia połączenia międzywarstwowego przy niekorzystnych warunkach. Podobne zagrożenie stwarza aplikowanie mleczka wapiennego na skropionej powierzchni przed całkowitym rozpadem emulsji.
  4. Wykonywanie skropień podczas opadów deszczu lub krótko po nich. Może to prowadzić do spłukania emulsji.
  5. Podwójne wykonywanie skropienia. Zbyt wysoka zawartość stosunkowo miękkiego asfaltu pomiędzy warstwami pogarsza sczepność międzywarstwową.
  6. Zastosowanie niewłaściwego lub nieskalibrowanego sprzętu do skropień. Jakość skrapiarki do emulsji bitumicznych wpływa m.in. na jednorodność i równomierność skropienia, która jest bardzo istotna dla uzyskania odpowiedniej sczepności międzywarstwowej.

Odpowiednie procedury i sprzęt to kluczowe czynniki wpływające na jakość wykonywanych skropień. Jeśli szukasz wysokiej jakości skrapiarki do emulsji bitumicznych, koniecznie sprawdź ofertę HYDROG!

Skrapiarka Hydrog SH PREMIUM

#skrapiarka #skrapiarkaemulsji #sprapiarkabitumu