Szanowny kliencie,

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO.

W tej informacji przedstawiamy Państwu ogólnodostępny skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych naszych klientów, jaki może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z zamawianiem naszych towarów.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYDROG ZAKŁAD BUDOWY MASZYN z siedzibą w Łodzi 93-348, ul. Demokratyczna 119 BC zwany dalej HYDROG ZBM.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku nawiązywania kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, celem współpracy z firmą HYDROG, takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Przetwarzamy dane naszych klientów, w celu utrzymywania relacji handlowej i realizowania umów.

2. Dostęp do tych danych będzie przysługiwał:

  • współpracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania ich na jego polecenie.
  • podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług finansowo księgowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostawcom usług informatycznych i logistycznych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostawcom usług prawniczych i doradczych, w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Zastosowaliśmy rząd środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Nie przetwarzamy państwa danych wrażliwych, z punktu widzenia RODO są to np.: poglądy polityczne, dane dotyczące zdrowia lub orientacji seksualnej. Nie prowadzimy procesów profilowania naszych klientów, a więc nie przetwarzamy w sposób automatyczny danych osobowych klientów, w celu przewidywania ich zachowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:

Cel przetwarzania danych: Podstawa prawna przetwarzania danych: Okres przechowywania danych:
W przypadku udzielenia nieobligatoryjnej zgody Udzielona zgoda Do czasu wycofania zgody
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży

Przetwarzanie danych jest zgodne z RODO jako niezbędne do wykonania umowy

Art. 6 ust.1 lit. b RODO
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Marketing bezpośredni

- za pośrednictwem połączeń telefonicznych,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej

zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 1907 ze zm.)

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdym momencie.

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Referencje

Mixbud Ruda Śląska

Skrapiarka Hydrog SK-6000 pracowała intensywnie przez 10 miesięcy na budowie autostrady A1 "Piekary Śląskie - Maciejów". Spełniła wszystkie parametry deklarowane przez producenta oraz wymagania inwestora[...]

Patryk Bilke, Właściciel Przedsiębiorstwa,
Mixbud Ruda Śląska

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Sp. z o.o. w Śremie

Firmę Hydrog w swoim działaniu cechuje solidność, sumienność i terminowość realizacji zamówień. Może być zarekomendowana jako sprawdzony, kompetentny i godny polecenia producent[...]

Prezes Zarządu, Leszek Statucki,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Sp. z o.o.
w Śremie

Czytaj więcej

PRADO Konin

Jesteśmy uzytkownikiem układarki poboczy HYDROG DG-1500. Stwierdzamy, że sprzęt jest wysokiej jakości i spełnia nasze wymagania. Realizacja zamówienia przebiegła bez zastrzeżeń.

Jacek Grabarczyk, PRADO Konin

Czytaj więcej

Drogtom Sp. z o.o. z Włocławka

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu termosów Hydrog TR-4H. Są to urządzenia wysokiej klasy, które przy fachowej obsłudze pracują bardzo wydajnie.

Dyrektor Tomasz Jakubowski,
Drogtom Sp. z o.o. Włocławek

Czytaj więcej