W dniu 2 lipca br. serwis Hydrog-u wykonał wspólnie z pracownikami Gminy Rzeczyca (woj. łódzkie) odcinek próbny powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową oraz kruszywem mineralnym za pomocą nowo nabytego zestawu maszyn złożonego ze skrapiarki emulsji bitumicznych Hydrog SR-2000 oraz rozsypywacza kruszyw mineralnych Hydrog RPU-3000. Podczas pracy wspólnie wykonaliśmy niezbędne kalibracje obu maszyn i rozłożyliśmy emulsję i kruszywo na odcinku próbnym. Serdecznie dziękujemy Gminie Rzeczyca za udaną współpracę. Życzymy wielu kilometrów udanych robót oraz zadowolenia z eksploatacji maszyn.