Zapraszamy naszych klinetów i partnerów biznesowych do spotkania z nami podczas Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych. W tym toku poruszana tematyka przez ogranizatorów dotyczy m.in wzorców i standardów najczęściej stosowanych w drogownictwie przez zarządców dróg.

Wydarzenie odbywa się 21-25 maja w Hotelu Maria w Wałbrzychu, gdzie będziemy brać udział w prelekcjach i rozmowach z uczestnikami.

Program ramowy zawiera wytyczne dot. projektowania: infastruktury dla pieszych, dróg miejskich ulic i placów, oraz zjazdów wyjazdów na drogach zamiejskich. Patronami medialnymi są portal drogo-mostrowy.pl oraz Rynek Infastruktury.

kongres drogowy hydrog