Powierzchniowe utrwalenie to jedna z metod naprawy nawierzchni bitumicznych. Sprawdza się przy małym i średnim natężeniu ruchu, szczególnie pojazdów ciężarowych. Jest to prosty zabieg wykorzystujący emulsję asfaltową i kruszywo. Na czym dokładnie polega? Na co zwracać uwagę przy wyborze materiałów i sprzętu przy powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni?

Powierzchniowe utrwalenie – technologia

Powierzchniowe utrwalenie to zabieg naprawczy i utrzymaniowy. Ma on na celu przede wszystkim:

  • wydłużenie żywotności nawierzchni – poprzez jej uszczelnienie,
  • poprawę bezpieczeństwa – za sprawą uszorstnienia,
  • zwiększenie komfortu użytkowania drogi – dzięki jej wyrównaniu.

Polega na ułożeniu „warstwy wierzchniej” składającej się z emulsji oraz kruszywa na istniejącą nawierzchnię. Jest to zabieg stosunkowo tani w przeprowadzeniu, szczególnie w odniesieniu do efektów związanych z żywotnością nawierzchni i poprawy warunków eksploatacyjnych.

Dla prawidłowego przeprowadzenia zabiegu powierzchniowego utrwalenia powierzchni istotnych jest kilka czynników. To przede wszystkim używane materiały i sprzęt, ale także odpowiednie przygotowanie powierzchni, warunki atmosferyczne czy temperatura emulsji wykorzystywanej do skrapiania.

Rodzaje powierzchniowego utrwalenia

W zależności od potrzeb stosuje się różne rodzaje powierzchniowego utrwalenia. Można wyróżnić m.in. utrwalenie:

  • pojedyncze – polegające na spryskaniu nawierzchni warstwą emulsji asfaltowej, posypaniu kruszywem o wąskiej frakcji i zawalcowaniu;
  • pojedyncze z podwójnym zasypaniem – wyglądające podobnie jak utrwalenie pojedyncze, ale wykorzystujące dwie frakcje kruszywa;
  • podwójne – w tym przypadku skrapiarka do emulsji bitumicznej spryskuje nawierzchnię warstwą emulsji asfaltowej, a następnie posypuje się ją kruszywem o grubej frakcji; kolejno nawierzchnia jest ponownie skrapiana i posypana kruszywem o drobnej frakcji;
  • odwrócone – stosowane w przypadku spękań odbitych, polegające na spryskaniu nawierzchni warstwą emulsji asfaltowej, posypaniu kruszywem drobnej frakcji, następnie ponownemu spryskaniu, posypaniu kruszywem grubym i walcowaniu;
  • typu sandwicz – w tym przypadku na świeżo rozsypane kruszywo o większej frakcji skrapiana jest emulsja, a na to układana kolejna warstwa kruszywa o frakcji drobniejszej.

Niekiedy wykonuje się także potrójne lub nawet poczwórne powierzchniowe utrwalenie. Technika jest w tym przypadku taka sama jak w przypadku utrwalenia podwójnego.

Powierzchniowe utrwalenia sprzęt skrapiarka emulsji Hydrog

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – materiały

Aby powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przyniosło oczekiwane rezultaty w zakresie jej parametrów użytkowych oraz trwałości, niezbędne jest zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów.

Zgodnie z normą PN-EN 13808:2013 do powierzchniowego utrwalenia przeznaczone są 4 rodzaje emulsji asfaltowych: C65B3 PU/RC, C65BP3 PU/RC, C69B3 PU oraz C69BP3 PU. Mają one zawartość asfaltu na poziomie 65-69% i mogą być niemodyfikowane lub modyfikowane polimerami. Najlepszy efekt daje zastosowanie emulsji modyfikowanej (wpływa to na trwałość nawierzchni) oraz o większej zawartości asfaltu (ułatwia poprawne wykonanie prac).

Jeśli chodzi o kruszywa, najlepsze efekty przy podwójnym powierzchniowym utrwaleniu daje stosowanie grysu bazaltowego 2-5 mm jako kruszywo drobne, oraz grysu 4-12 mm jako kruszywo grube. Dla pojedynczego utrwalenia stosuje się frakcje 2-5 mm lub 2-8 mm przy większych nierównościach. Ważne, aby kruszywo przed użyciem zostało opłukane i wysuszone. Nie może być mokre podczas aplikacji!

Powierzchniowe utrwalenie: sprzęt

Skuteczne powierzchniowe utrwalenie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Najczęściej do przeprowadzania tego typu prac wykorzystuje się specjalistyczne kombajny, które umożliwiają dozowanie zarówno emulsji, jak i kruszywa. Dlatego nie każda skrapiarka do emulsji poradzi sobie z tym zadaniem. Kluczowe znaczenie mają precyzja i równomierność dozowania. Bardzo ważna jest też możliwość regulacji parametrów.

Dostępne ofercie HYDROG skrapiarki do emulsji spełniają wszystkie wymagania stawiane przed maszynami wykorzystywanymi do wykonywania powierzchniowego utrwalenia. Oferujemy sprzęt wykorzystujący nowoczesne technologie i zapewniający zarówno wysoką wydajność, jak i precyzję. Skrapiarka do emulsji bitumicznej HYDROG sprawdzi się w każdych warunkach, oferując jednocześnie wysoki komfort pracy. Powierzchniowe utrwalenie pomogą wykonać szczególnie maszyny SH Premium.

#skrapiarka #skrapiarkaemulsji #skrapiarkahydrog #powierzchnioweutrwalenia #sprzętdrogowy