Tego sekretu nie da się już dłużej utrzymać w tajemnicy!

Te maszyny do emulsji bitumicznej to prawdziwa petarda w rękach koncernu Eurovia w Polsce.

Cztery białe skrapiarki emulsji SH Premium zamontowaliśmy na podwoziach Volvo pod koniec 2023 roku.

Ich zadaniem będą głownie tzw. skropienia międzywarstwowe podczas których emulsja bitumiczna jest równomiernie aplikowana pomiędzy układanymi warstwami asfaltobetonu aby zwiększyć ich szczepność.

Zastosowanie emulsji asfaltowej

Emulsje asfaltowe mają od lat szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym. W zależności od składu i właściwości używane są w następujących technologiach.

  • powierzchniowe utrwalenia - do uszczelnienia i uszorstnienia nawierzchni drogi,
  • remonty cząstkowe - do naprawy drobnych ubytków w nawierzchni celem jej uszczelnienia,
  • cieńkie dywaniki na zimno - do uszczelnienia i uszorstowienia nawierzchni drogowej,
  • głęboki recykling - cemen i emulsja asfaltowa stosowana jest przy remontach i przebudowach dróg oraz przy stabilizacji nawierzchni,
  • mieszanki mineralno-emulsyjne - tzw. grave emulsion (GE) oraz beton emulsyjny stosowany do budowy oraz remontów dróg o lekkiej oraz średniej kategorii obciążenia ruchem.

Różnorodność kanionowej emulsji asfaltowej wynika z zastosowanych składników, stosuje się różne rodzaje asfaltów, emulgatorów, kwasów. W polskim drogownictwie stosuje się kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub modyfikowane. Dokumentem odniesienia dla stosowania kationowych emulsji asfaltowychjest norma PN-EN 13808 (wydanie aktualne), zawierająca Załącznik Krajowy NA, w którym przedstawiono rodzaje emulsji asfaltowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.

Informacje opracowane na podstawie Broszury z Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych - Komisja Emulsyjna.

#hydrog #eurovia #baumaschinen