Układarka poboczy rodem z fabryki Hydrog.

Pieszczotliwie nazywana poboczarką, od 2004 r. nieustannie powiększa grono zadowolonych użytkowników. Nie bez powodu klienci branży budowy dróg darzą nas takim zaufaniem - tworzymy układarkę poboczy od dwudziestu lat - jako pierwsi w Polsce.
Poboczarka Hydrog DG-3000 Premium służy przede wszystkim: do wydajnego układania po kolei wszystkich warstw konstrukcyjnych pobocza lub poszerzenia drogi z materiałów zimnych (kruszywo,tłuczeń, grys) lub gorącej masy asfaltowej.
układarka poboczy hydrog poboczarka
Opcjonalny dodatkowy taśmociąg boczny służy m.in. do układania ścieżek rowerowych, do dozowania mas bitumicznych do rozściełacza. Operator ma do dyspozycji w pełni elektryczne sterowanie zakresami pracy maszyny.
taśmociąg do układania gorącego asfaltu
Maszyna z pewnością ułatwi pracę i zwiększy możliwości operacyjne firmy Pavimental Polska przy budowach i remontach nawierzchni drogowych. Życzymy pracowitego sezonu!

Po co remontuje się pobocza?

Pobocza pełnią istotną rolę w konstrukcji drogi. Stanowia one boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniac szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Krawędz pobocza i jezdni stanowia jedna linie, przy czym spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien byc wiekszy od spadku poprzecznego jezdni i powinien wynosic 6%. Pochylenie podłużne poboczy powinno byc zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. Przed przystąpieniem do robów należy zadbać o:
  • usunięcie zanieczyszczeń, takich jak gałęzie, narośla, i inne elementy.
  • odwodnienie naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych przez wykopanie rowków odwadniajacych,
  • spulchnienie powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadku scinania poboczy.

do prac przy poboczach polecamy produkt: ścinarka do poboczy Hydrog SP-1200