Zapraszamy naszych klinetów i partnerów biznesowych do udziału w konferencji naukowo-technicznej, pt." LXIV Techniczne Dni Drogowe".

Wydarzenie, którego jesteśmy partnerem, odywa się w naszej rodzinnej Łodzi w Manufakturze w dniach 6-8 listopada 2023.

Jest współorganizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonwaców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie Forum Audytorów BRD, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów. Partonatem Honorowym jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego. Projekt jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II. Link do wydarzenia

Tematyka konferencji dni drogowe obejmuje:

  • Gospodarka w obiegu zamkniętym w drogownictwie
  • Ochrona środowiska w drogownictwie
  • Bim w drogownictwie
  • Oze zlokalizowane w pasie drogowym
  • Technologia nawierzchni drogowych
  • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.

konferencja naukowo-techniczna dni drogowe hydrog

techniczne dni drogowe andels hydrog łódź

techniczne dni drogowe 2023 panel

techniczne dni drogowe wykłady naukowe

techniczne dni drogowe konferencja hydrog

Do zobaczenia!