Jesteśmy gotowi na przepisy RODO

18

Maj
2018

Szanowny kliencie, Jako administrator danych przygotowaliśmy ogólnodostępną informację o celach, podstawie i okresie przetwarzania danych osobowych, oraz o nowych prawach przysługujących naszym klientom, których dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej nieobligatoryjnie zgody. Jednocześnie informujemy, że naczelnym przedmiotem naszej działalności jest produkcja doskonałej jakości maszyn, a przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych[...]

Czytaj więcej